Barion Pixel

NYILATKOZATOK a BBK 2024 Tréningen való részvételhez

A Bikini Body Kihívás (a továbbiakban: BBK) vásárlói/résztvevői (a továbbiakban: BBK Résztvevő) figyelmét kifejezetten felhívjuk arra, hogy az alábbi feltételek (a továbbiakban: Feltételek) és az összes alkalmazható hatályos magyar jogszabály vonatkozik a BBK vásárlása és a BBK-n történő részvételre a BBK tartalmát képező mindennemű tartalomhoz történő hozzáférésre és annak használatára.

Azzal, hogy a BBK Résztvevő a BBK-t megvásárolja, és/vagy azt részben, vagy egészben használja, korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az ÁSZF-ben és a Feltételekben rögzítetteket, és elismeri, hogy minden egyéb, a BBK megvásárlására és használatára vonatkozó, a BBK Résztvevő és a "MidNightHot" Kft. (Cg.: 01-09-996457, Székhely: 1161 Budapest, Mária utca 50., Adószám: 14351031-2-42, Képviseli: Pirner Alma ügyvezető - a továbbiakban: Szolgáltató) között fennálló az ÁSZF-en és a Feltételeken kívüli korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodás érvénytelennek minősül.

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATKIZÁRÁS

A BBK tartalmát képező mindennemű termékekkel, diétákkal, testmozgásokkal stb. kapcsolatos információkat a Szolgáltató bocsátja a BBK Résztvevő rendelkezésére, és azok kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak. Számos, a BBK részét képező termék, diéta testmozgás stb. a BBK Résztvevő egészségügyi állapotának előzetes egyedi és eseti vizsgálatát és értékelését igényli. A BBK során ismertetett termék, diéta testmozgás stb. információk nem helyettesítik a BBK Résztvevő saját korábbi és aktuális állapotának felmérését, és az orvosi tanácsadást, a BBK Résztvevő a BBK során kizárólag saját felelősségére vesz részt.

AMENNYIBEN BÁRMILYEN EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁJA VAN, KÉRJÜK, A BBK PROGRAM MEGKEZDÉSE ELŐTT AZONNAL LÁTOGASSA MEG KEZELŐORVOSÁT, ÉS EGYÉB SPECIÁLIS ORVOSI VAGY EGYÉB SZAKTANÁCSADÓJÁT, FIGYELEMMEL ARRA, HOGY A BBK SORÁN A SZOLGÁLTATÓ NEM NYÚJT SZEMÉLYES ÉS/VAGY SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSI DIAGNÓZIST ÉS/VAGY BETEG-SPECIFIKUS KEZELÉSI TANÁCSOT.

Fontos, hogy a BBK Program megkezdése előtt és alatt mindig rendelkezzen megfelelő információval a saját korábbi, és aktuális egészségügyi állapotáról (ideértve a BBK során bemutatott valamennyi termék, diéta, testmozgás stb. előnyös használatát és/vagy lehetséges mellékhatásait), ezért azok alkalmazásáról mindig előzetesen, és haladéktalanul egyeztessen saját kezelőorvosával és egyéb speciális orvosi vagy egyéb szaktanácsadójával.

SZERZŐI JOGI NYILATKOZATOK

A BBK Résztvevő a BBK tartalmát képező mindennemű információkat (az „Információ”), ideértve szöveget, képet, videót, tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, de KIZÁRÓLAG NEM NYILVÁNOS ÉS/VAGY KERESKEDELMI HASZNÁLATRA. A BBK Résztvevő nem terjesztheti, nem módosíthatja, nem adhatja tovább, nem használhatja újra, nem adhatja fel újra, vagy nem használhatja a BBK tartalmát bármely nyilvános és/vagy kereskedelmi cél(ok)ra, ideértve annak szövegét, képeket, hang és videó anyagot, a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az BBK Résztvevő elfogadja, hogy minden, amit a BBK során olvas, vagy lát, az ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll és a jelen Feltételekben vagy az ÁSZF-ben található szövegben meghatározottaktól eltérően nem használható fel a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét, ha az BBK-val kapcsolatos bármely információ, vélemény stb. sérti, vagy sértheti bármely harmadik természetes, vagy jogi személyek jogait.

Minden termék-diéta-mozgás stb. elnevezés, amely a BBK-n belül megjelenik, akár nagybetűvel, dőlt betűvel, ábrákkal, rajzzal, vagy a védjegyjelekkel ellátva, a Szolgáltató védjegyeinek minősül. A BBK tartalmazhat vagy hivatkozhat védjegyekre, szabadalmakra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy a Szolgáltató és/vagy egyéb felek egyéb vagyoni értékű jogaira. A BBK Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és/vagy egyéb felek nem engedményezik, és nem ruházzák át az BBK Résztvevőre az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat.